Home

0243_Modellfoto_Situation_klOp 28 mei kreeg Commons Josaphat het bezoek van de bezielers van innovatieve woonprojecten uit heel Europa. Ze waren in Brussel voor een ontmoeting georganiseerd door Urbamonde en Habitat et Participation. De laatste jaren is de woonsector enorm in beweging. Vernieuwende, solidaire, door bewoners gedragen en anti-speculatieve projecten schieten als paddenstoelen uit de grond, in alle hoeken van Europa. Het Duitse Miethäuser Syndikat en hun Nederlandse broertjes van Vrijcoop zorgen er voor dat cohousingprojecten voor altijd uit de speculatieve markt worden gehaald. De coöperatieve sector kent een nieuwe bloei. In landen waar deze sector traditioneel sterk staat, zoals Zwitserland, werkt een nieuwe generatie aan grensverleggende projecten. Voorbeelden zijn Mehr als Wohnen en Kalkbreite in Zurich. In landen als Frankrijk en Spanje, die veel minder vertrouwd zijn met deze woonvorm, werden coöperaties opgericht om solidaire woonprojecten te realiseren. La Borda in Barcelona is daar een mooi voorbeeld van. Community Land Trusts krijgen stilaan voet aan de grond op het Europese vasteland, en in Engeland wordt de formule ook meer en meer gebruikt in een stedelijke context. Een mooi voorbeeld is de Granby Four Streets CLT in Liverpool, die onlangs nog de prestigieuze Turnerprijs voor actuele kunst won.

In al deze projecten kiezen bewoners er voor om meer met mekaar te delen, om vastgoedspeculatie te bestrijden, om de bewoners zelf aan het roer te zetten van hun project. Dit zijn niet langer meer geïsoleerde initiatieven van naïeve wereldverbeteraars. Hier is een beweging aan het groeien die woonprojecten op een nieuwe leest wil schoeien, en van daaruit wil werken aan een wereld die dezelfde principes respecteert, als alternatief voor het huidige systeem.

Een overzicht van dat soort initiatieven, in Europa en elders, vind je in deze brochure die Urbamonde maakte ter gelegenheid van de bijeenkomst in Brussel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s