Home

logo_europeanassembly_v3_red2Op 15, 16 en 17 november zullen honderden mensen die betrokken zijn bij de commons beweging overal in Europa samenkomen in Brussel voor de eerste European Commons Assembly.

De bedoeling van deze samenkomst is om te bouwen aan een coalitie tussen de verschillende gebieden van de commons. Er zal onder andere worden nagedacht over gemeenschappelijke acties en campagnes voor de verdediging van de commons in Europa, vanuit een solidaire en bovenlokale dynamiek.

De bedoeling is om een sterke basisbeweging uit te bouwen, die er in zal slagen om van de commons een nieuw politiek paradigma te maken.

Alle Brusselse commoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de deze bijeenkomst.

Programma

Dinsdag 15/11

16:00 -22:00u: ontmoetingsavond bij Zinneke, Masuiplein 13, 1000 Brussel
Verschillende workshops waar Europese en Brusselse commoners uitwisselen staan op het programma.
16:00-19:00: Atelier Commons Josaphat: stedelijke commoners uit andere Europese steden reageren op het voorstel van het collectief Commons Josaphat
16:00-19:00: Atelier Mapping the ECA community
16:00-19:00: doorlopend filmvertoningen over de commons en wonen (strijd tegen gedwongen uitzettingen door de PAH in Barcelona, Community Land Trust Brussel,…)
19:00-20:30: maaltijd
20:30-22:30: debat met Michel Bauwens en andere Europese commoners

woensdag 16/11
14:30-18:00 European Commons Assembly in het Europees parlement (volzet)
18:30-22:00 Réception in Mundo-b, Rue d’Edimbourg 26, 1050 Bruxelles

Donderdag 17/11
9:30 to 12:30  European Commons Assembly Group Session, bij Zinneke, Masuiplein 13
Iedereen is welkom voor een groepssessie waar we solidariteitsbanden zullen smeden tussen de collectieven voor de strijd voor de commons in Europa en nadenken over de toekomst van het Europese commoners netwerk.

Gezocht : solidaire slaapplaatsen
We zoeken nog een paar mensen die een slaapplaats kunnen aanbieden voor een of meer Europese gasten voor de nacth van dinsdag 15/11 en/of woensdat 16/11. Als je ons kan helpen, stuur dan een mailtje naar ideascommonsjosaphat@gmail.com of bel Geert op 0487 68 75 19

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s